Planerade kullar

 

Ev våren 2015

 

Lena och Kjell Berghed
Hassle 2105
240 36 Stehag
Telefon: 0413 - 541222; 0708-891479
E-post: kanadickens@gmail.com

Kullar med en "kanadick" hos annan uppfödare

Ingen kull just nu!

 

Tillbaka

Senast uppdaterad 2014-12-17